Jaarverslag 2016

Sterkte-zwakteanalyse

Sterktes

 • Netwerk van bestemmingen
 • Moderne en goed geoutilleerde hubluchthaven
 • Prijs-kwaliteitverhouding
 • Innovatievermogen
 • Commerciële activiteiten
 • Bewuste afweging people, planet en profit
 • Betrokkenheid bij omgeving
 • Bereikbaarheid via weg
 • Reputatie en naamsbekendheid
 • Netwerk internationale partners
 • Sterk ontwikkelde AirportCity
 • Ontwikkeling van de regio
 • Sterke marktplaats
 • Aantrekkingskracht van de stad Amsterdam

Kansen

 • Verkeer en vervoer vanuit sterk opkomende regio’s
 • Invulling verder groei en selectiviteit op basis van afspraken met Omgevingsraad Schiphol
 • Initiatieven in keten op het gebied van innovatie en duurzaamheid
 • Directe internationale treinverbindingen van en naar de luchthaven
 • Internationale activiteiten
 • Samenwerking met airlines en andere partners
 • Single European Sky
 • Verdere digitalisering en big data
 • Omnichannel retail
 • Nieuwe duurzame pier en terminal

Zwaktes

 • Kleine thuismarkt
 • Afhankelijkheid van transfermarkt
 • Grenzen aan de groei tot 2020
 • Nieuwe logistieke modellen
 • Ligging in stedelijk gebied beperkt uitbreidingsmogelijkheden
 • Complex stelsel regels en afspraken voor gebruik landingsbanen en luchtruimcapaciteit
 • Ligging ten opzichte van Azië minder gunstig dan die van luchthavens Istanbul en Dubai
 • Afhankelijkheid van een aantal grote klanten

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie van luchthavens en airport-homecarrier systemen
 • Capaciteitstekort
 • Geografische verplaatsing van vervoers- en handelsstromen
 • Uitdagingen voor Europese netwerkcarriers
 • Relatief beperkte economische groei
 • Strengere security-eisen
 • Kwaliteitsbeleving onder druk door grootschalige verbouwingen
 • Veranderend consumentengedrag in retail
 • Verminderd draagvlak in metropoolregio's
 • Europese regulering
 • Effecten ultrafijnstof
 • Bodemverontreiniging door blusschuim
 • Terrorisme- en cyberdreiging
Lees verder: Onze strategie: ontwikkeling van de mainport