Jaarverslag 2016

Trends en ontwikkelingen

Royal Schiphol Group staat midden in een dynamische en complexe samenleving. In ons kroonjaar zagen we een forse groei in het luchtverkeer via onze luchthavens. Het aantal passagiers dat via Amsterdam Airport Schiphol reist zit nu al op het niveau dat we enkele jaren geleden voor 2020 voorspelden. Het is een bevestiging van het almaar toenemende belang van de luchtvaart. Een luchthaven met een netwerk van vliegbestemmingen is tegenwoordig net zo essentieel als een wegennet of een spoornet.

Reporting leeswijzer

De Reporting leeswijzer geeft weer hoe het jaarverslag gelezen kan worden. De missie en maatschappelijke opdracht van Royal Schiphol Group is vervat in vijf strategische thema's. De belangen van onze stakeholders zijn vervat in materiële thema's. De strategie van Schiphol Group geeft tevens antwoord op trends en ontwikkelingen en risico's. De kansen en bedreigingen komen naar voren in de SWOT. Schiphol Group heeft doelstellingen geformuleerd om haar missie te vervullen. De resultaten leiden tot waardecreatie. De jaarverslagsite opent met een model waarin waardecreatie centraal staat.

Lees verder: Onze rol in Nederland