Jaarverslag 2016

Strategische thema's

We hebben onze strategie vervat in vijf thema's: Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace, Development of the Group, en Sustainable & Safe Performance. Elk thema heeft zijn eigen focus. Sustainable & Safe Perfomance is het verbindende element in alle thema's.

Top Connectivity

De beste verbindingen

De kracht van de Mainport Schiphol is het netwerk van bestemmingen. Onze homecarrier KLM en haar partners nemen daarvan het leeuwendeel voor hun rekening. Dankzij het fijnmazige netwerk is Schiphol een van de belangrijkste knooppunten van Europa. We streven ernaar het netwerk zowel intercontinentaal als in Europa uit te breiden, vooral met bestemmingen die belangrijk zijn voor de mainport. Om de mainport verder te kunnen ontwikkelen, zullen we de huidige capaciteit in en rond de terminal nog efficiënter moeten benutten en zullen we ook nieuwe capaciteit moeten creëren.

In 2019 zal de nieuwe pier in gebruik kunnen worden genomen. Vier jaar later gaat in dat gebied een nieuwe terminal open. Zolang we nog geen nieuwe terminal hebben, treffen we extra maatregelen om de bestaande capaciteit efficiënter te gebruiken. We zijn inmiddels begonnen met de bouw van een tijdelijke vertrekhal, boven op bagagehal Zuid. Deze vertrekhal, die een verbinding krijgt met terminal 1, nemen we in april 2017 in gebruik.

De toename van het aantal reizigers vraagt ook om een verdere ontwikkeling van het stationsgebied. Alleen met uitbreiding en vernieuwing kunnen we de drukte aan en kunnen we het comfort van de openbaarvervoerreiziger op peil houden. We werken samen met de stadsregio, ProRail, de NS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ook voor Eindhoven Airport verwachten we verdere groei. Het aantal vliegtuigbewegingen mag de komende jaren stapsgewijs doorgroeien met 15.000 naar 43.000. De luchthaven is inmiddels begonnen met het uitbreiden van de capaciteit. Een nieuwe bagagehal gaat in 2017 open. Lelystad Airport is in 2018 gereed als commerciële luchthaven en zal zich vanaf 2019 toeleggen op niet-mainportgebonden vliegverkeer. Dit schept ruimte voor het mainportverkeer op Schiphol.

Excellent Visit Value

Een aantrekkelijke luchthaven

We ambiëren dat Schiphol de 'preferred airport' van Europa is: de eerste keus van reizigers, luchtvaartmaatschappijen en logistieke dienstverleners. We zetten in op topkwaliteit, in onze processen, onze voorzieningen en in het commerciële aanbod. We houden in ons beleid nadrukkelijk rekening met de belangen van klanten en reizigers.

De beleving van reizigers staat centraal. Als zij tevreden zijn over soepele procedures en een aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod zijn ze geneigd ook de volgende keer via Schiphol te reizen. We investeren in processen en middelen die deze beleving verbeteren. Tijdens ingrijpende verbouwingen letten we daar extra op. Zo willen we versneld de luchthaven digitaliseren. Via al onze kanalen kunnen we reizigers van informatie voorzien. Automatisering, bijvoorbeeld bij de paspoortcontrole, en extra seucritylanes kunnen processen versnellen.

Ons aanbod van retail en horeca houden we op een hoog peil. We zien dat de inkomsten bij de retail minder snel stijgen dat het aantal passagiers. Voor een deel is dat toe te schrijven aan de drukte en de verbouwing, maar het is een symptoom van een grotere maatschappelijke trend: consumenten kopen steeds meer online en minder offline. We spelen hierop in met nieuwe concepten en een aangepast aanbod en door andere bronnen van inkomsten te ontwikkelen.

Schiphol is bij uitstek een luchthaven voor vracht vanwege de efficiënte en innovatieve logistieke keten. We zoeken en gebruiken innovatieve oplossingen die leiden tot een hogere, betaalbare kwaliteit en tot lagere kosten voor afhandelaren en verladers.

We blijven ons inspannen om een aantrekkelijk product tegen een concurrerende prijs te bieden. We willen gunstig afsteken tegen de kwaliteit en het kostenniveau van concurrerende hubs. Het is echter onontkoombaar dat onze havengelden na jaren van daling omhoog zullen gaan. Na een verdere daling in 2017 zal dit waarschijnlijk in 2018 voor het eerst weer het geval zijn.

Competitive Marketplace

Een toplocatie

We versterken de mainport door het verder ontwikkelen van AirportCity Schiphol: het is een hoogwaardige locatie voor werken en verblijf, met een uitstekende bereikbaarheid en goede parkeermogelijkheden. Voor internationaal opererende bedrijven is de nabijheid van een luchthaven een belangrijke factor in de keuze voor de vestiging. Bedrijven winnen tijd als ze zich vestigen dicht bij of op de luchthaven. Kantoren, vergaderfaciliteiten en hotels in de directe nabijheid van de terminal doen het erg goed, net als logistieke voorzieningen die direct grenzen aan het landingsterrein. We spelen hierop in met onze vastgoedportefeuille.

We verbeteren continu de kwaliteit van de werkomgeving door voorzieningen toe te voegen en innovatieve huurconcepten en diensten aan te bieden. Verder stimuleert Schiphol de logistieke sector in de regio en onderzoekt zij kansen voor nieuwe business, onder meer door toepassing van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Development of the Group

Een sterke groep

De synergie die we als groep kunnen ontwikkelen komt hoger op de agenda. De luchthavens van Schiphol Group zullen nog meer gezamenlijk handelen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat we de eigen organisatie van Schiphol Group verbeteren. We ontwikkelen ons naar een Hight Performance organisation en zetten ons actief in voor inclusief ondernemen. We coördineren grote investeringsprojecten integraal.

Synergie halen we vooral uit het beter benutten van het eigen luchthavennetwerk: we willen het beste halen uit het samenspel van de luchthaven Schiphol, de regionale luchthavens en de internationale activiteiten van de groep. We willen internationale activiteiten uitbreiden, met een focus op luchthavens die strategisch relevant zijn voor de mainport.

We zijn gericht op het behalen van een redelijk rendement teneinde onze toekomstige investeringen zelfstandig te kunnen financieren. Ons financiële beleid is solide en toekomstgericht.

Sustainable & Safe Performance

Duurzaamheid en veiligheid als basisvoorwaarde

Duurzaamheid en veiligheid zijn de basisvoorwaarden voor alles wat we doen en zullen de komende jaren enkel nog maar aan belang winnen. Onze verantwoordelijkheid voor deze thema's, die het belang van onze onderneming overstijgen, vormt een vast en integraal onderdeel van onze besluitvorming. Een gezond en veilig werkklimaat voor medewerkers en een veilige omgeving voor reizigers en omwonenden hebben de hoogste prioriteit. We ontwikkelen ons tot een High Reliability Organisation. Duurzaamheid betekent voor ons dat we de lange termijn voor ogen hebben en blijvende waarde willen creëren. Een continue dialoog met al onze stakeholders is daartoe onontbeerlijk. We maken een zorgvuldige afweging tussen sociale, ecologische, commerciële en financiële belangen: people, planet, profit. We meten onze waardecreatie steeds meer op andere dan financiële dimensies.

Lees verder: Samenhang