Jaarverslag 2016

Doelstellingen

Onze langetermijnstrategie vertalen we elk jaar door in een vierjarig tactisch plan. Hierin is het budget voor het eerstvolgende jaar opgenomen plus de vooruitblik voor de drie jaren daarna. Het tactisch plan geeft concreet aan hoe we ervoor zorgen dat alle strategische mijlpalen van Schiphol Group worden gehaald. Een belangrijke voorwaarde in deze planning is dat we voldoen aan de vereisten van een solide financieel beleid. De onderneming dient haar kredietwaardigheid te behouden (A+ rating bij S&P's) en robuust genoeg te zijn om mogelijke financiële tegenvallers op te vangen. Daarnaast wil Schiphol Group minimaal voldoen aan de rendementseis van de Nederlandse Staat, die momenteel is vastgesteld op 6,7 procent (rendement op eigen vermogen van Schiphol Group). Uit het tactisch plan volgt ook een managementagenda met de concrete acties en doelstellingen voor het management voor het eerstvolgende jaar.

Managementagenda 2017

Het mogelijk maken van verdere, duurzame groei van de luchthaven is een van onze belangrijkste prioriteiten voor 2017. Hierbij horen enerzijds het krijgen van steun van de overheid voor deze groei, anderzijds willen we tot een nieuw afsprakenkader komen binnen de Omgevingsraad Schiphol. In 2017 willen we een visie ontwikkelen voor de periode 2020-2030, met corporate responsibility als integraal onderdeel.

Ook ons Digital Airport Programme is een belangrijk speerpunt. Door onze processen zoveel mogelijk te digitaliseren, willen we niet alleen bijdragen aan de kwaliteit van ons product, maar ook aan het behouden van een concurrerend prijsniveau.

Voor 2017 staan veel investeringsprojecten op de agenda. Voor het grootste project, de ontwikkeling van de nieuwe pier en terminal, zal dit jaar voornamelijk in het teken van voorbereidende werkzaamheden staan. Voor ons is het van groot belang dat, gedurende alle werkzaamheden de komende jaren, de dagelijkse processen doorgang kunnen vinden. Naast voorbereiding voor de toekomst focussen we ons dus op de kwaliteit van onze operatie. Daarbij blijft veel aandacht voor veiligheid, onze veiligheidscultuur, informatiebeveiliging en de juiste afstemming met onze stakeholders.

Managementagenda 2017

Prioriteiten

Mogelijk maken van duurzame groei van de luchthaven - Het komen tot een raamwerkovereenkomst met de ORS, draagvlak creëren bij de overheid en politiek voor de beoogde groei en het afronden van het Masterplan 2030

Een leidende rol in de sector op het gebied van CR - CR en duurzaamheid zijn integraal onderdeel van de te ontwikkelen Visie 2030

Het waarborgen van een hoog kwaliteitsniveau van processen en klanttevredenheid, tegen concurrerende kostenniveaus - Het uitvoeren van het 'Digital Airport Programme' door middel van meetbare businesscases en concrete roadmaps, met aandacht voor cultuur en gedrag

Capaciteit voor 500 duizend vliegtuigbewegingen op Schiphol faciliteren en voldoende capaciteit op de regionale luchthavens creëren, inclusief het verkrijgen van commitment voor opening van Lelystad Airport op uiterlijk 1 april 2019

Het handhaven van de kwaliteit en connectiviteit van het netwerk - Onder meer door het behouden van meer dan 300 bestemmingen

Uitvoeren van investeringsprojecten en het zekerstellen van goede bereikbaarheid via de weg en met het openbaar vervoer - Starten met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe pier en terminal

Optimaliseren commerciële omzet en benutting schaarse vierkante meters - Het verbeteren van de commerciële omzet en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen die hieraan bijdragen

Versterken van afstemming met stakeholders - Focus op een duurzame oplossing van het taxiprobleem, het vergroten van de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven en het creëren van draagvlak en een bijdrage van de overheid voor innovatie op het gebied van security en de grenspassage

Het realiseren van projecten met specifieke aandacht voor veiligheid - Het werken naar een 'niveau 4' veiligheidscultuur binnen de organsatie en het verder uitvoeren van de doelstellingen op het gebied van informatiebeveiliging

Ontwikkelen van de organisatie - Het verder professionaliseren van de organisatie en de effectiviteit daarvan, onder meer met aandacht voor 'high performance Schiphol', actief talent management en het ontwikkelen van internationale leads

Waar staan we in 2020