Jaarverslag 2016

Onze strategie: ontwikkeling van de mainport

De versterking van de Mainport Schiphol staat centraal in onze strategie, die we hebben geformuleerd voor de jaren 2016-2020. Met deze strategie willen we onze missie, Connecting the Netherlands, vervullen om Nederland optimaal te verbinden met de rest van de wereld en zo een bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en daarbuiten; connecting to compete ánd to complete. We ontwikkelen Amsterdam Airport Schiphol verder als een van de belangrijkste hubluchthavens ter wereld, met een fijnmazig netwerk van bestemmingen.

Mainport Schiphol


 

Lees verder: Strategische thema's