Jaarverslag 2016

Onze positie in de keten

De Mainport Schiphol is een samenspel van veel partijen. De processen voor het vervoer van reizigers en goederen vormen de basis van de waardeketen. Als exploitant van luchthavens is Royal Schiphol Group, volgens wetgeving, verantwoordelijk voor deze processen. Onze maatschappelijke opdracht is het in stand houden van een hoogwaardige knooppunt van nationaal en internationaal luchtverkeer door het zorgen voor een optimale infrastructuur.

Luchthavens bieden de infrastructuur en faciliteiten voor vertrekkende, overstappende en aankomende reizigers en goederen, en voor de bedrijven in het vervoersproces. Als multimodaal knooppunt zijn we een aantrekkelijke marktplaats en vestigingsplaats. De processen worden door een groot aantal partijen uitgevoerd, en in veel gevallen is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid met business- en sectorpartners. De luchthavens hebben immers niet altijd de volledige controle over de uiteindelijke performance.

Het luchthavenproces

De rol van Schiphol Group is cruciaal: als exploitant van luchthavens zijn we verantwoordelijk voor de processen. Dit is vastgelegd in wetgeving en vergunningen. Onze activiteiten kennen drie hoofdprocessen: het transport van en naar de luchthaven, de terminal en het landingsterrein met de platformen, taxibanen en landingsbanen. De materiële onderwerpen waarover we rapporteren hebben een directe relatie met deze processen.

Luchthaventerrein

Schiphol Group is eigenaar van de grond op het gehele luchthaventerrein. Schiphol Group ontwikkelt, bouwt en exploiteert zelf vastgoed en infrastructuur zoals wegen, of geeft grond uit in erfpacht. De terminal is eigendom van Schiphol Group. Vastgoed, zoals kantoorpanden, vrachtloodsen en hotels, ontwikkelt Schiphol Group in opdracht of in samenwerking met de gebruiker/huurder. De planologische ontwikkeling van het luchthaventerrein is een gedeelde verantwoordelijkheid met overheden.

Voor-/natransport

Schiphol Group is eigenaar van de parkeerterreinen op de luchthavens. Door variatie in parkeertarieven kan Schiphol Group invloed uitoefenen op het gebruik van verscheidene vervoersopties: het halen en brengen van reizigers leidt tot vier autobewegingen, zelf rijden en parkeren tot maar twee autobewegingen. Samen met onze openbaarvervoerpartners en overheden werken we aan uitbreiding en verbetering van de capaciteit voor trein en bus. Schiphol Group geeft concessies uit voor het (duurzame) taxivervoer vanaf de luchthaven.

Terminal

De terminal en de infrastructuur en systemen zoals incheckbalies en het bagagesysteem, waarmee medewerkers van airlines en afhandelaren werken, zijn eigendom van Schiphol Group. De controle van personen en goederen is een samenwerking tussen Koninklijke Marechaussee, douane en securitybedrijven. De securitybedrijven en schoonmaakbedrijven worden ingehuurd door Schiphol Group. De lounges achter de securitycontrole zijn assets van Schiphol Group. We geven concessies uit voor het exploiteren van winkels en horeca en de verblijfsconcepten worden samen met deze businesspartners ontwikkeld.

Platform en landingsbanen

De gates en passagiersbruggen zijn assets van Schiphol Group. De vliegtuigen zelf zijn geen eigendom van Schiphol Group. De luchtvaartmaatschappij heeft de verantwoordelijkheid voor het veilig vervoeren van passagiers, bagage en vracht. De platformen en landingsbanen zijn assets van Schiphol Group. Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, de beschikbaarheid en de veiligheid van deze infrastructuur.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is verantwoordelijk voor welke start- en landingsbaan moet worden gebruikt. De door de overheid benoemde slotcoördinator kent, volgens internationaal vastgelegde regels, de vergunningen toe aan de airlines om op een bepaalde tijdstip te mogen starten of landen.

Keten

Lees verder: Strategie