Jaarverslag 2016

Real Estate

Kerncijfers

EUR miljoen

2016

2015

%

Totale omzet

206

173

19,4

Overige opbrengsten en resultaten uit vastgoed

71

66

7,2

Bedrijfslasten

109

85

28,6

Afschrijvingen

19

19

-0,6

Bijzondere waardeveranderingen

2

7

-76,1

EBITDA

168

154

9,0

Exploitatieresultaat

148

129

14,8

Gemiddelde vaste activa

1.980

1.861

6,4

EUR miljoen

2016

2015

%

Vastgoedbeleggingen gebouwen

72

70

3,9

Vastgoedbeleggingen terreinen

30

24

24,7

Operationeel vastgoed

41

43

-4,6

Overig

62

35

75,9

Totale omzet

206

173

19,4

Key performance indicators

Direct rendement op kantoren1

(in %)

2016

5,7

2015

6,3
Indirect rendement op kantoren1

(in %)

2016

10,4

2015

6,8
Totaal rendement op kantoren1

(in %)

2016

16,6

2015

13,6
  • Alleen standing investments. Een standing investment is een object dat het gehele jaar in portefeuille was (dus van 1 januari tot en met 31 december), zonder dat er bij het object sprake was van deeltransacties (deel aankoop of deel verkoop) of (her)-ontwikkelingen.
Direct rendement op bedrijfsruimten1

(in %)

2016

7,9

2015

7,7
Indirect rendement op bedrijfsruimten1

(in %)

2016

4,3

2015

6,1
Totaal rendement op bedrijfsruimten1

(in %)

2016

12,5

2015

14,3
  • Het betreft hier de vastgoed index zoals opgenomen in de ROZ-IPD benchmark. De activiteiten van SRE internationaal zijn hierbij niet meegenomen.
Bezettingsgraad

(in %)

2016

88,7

2015

88,8
Lees verder: Alliances & Participations