Jaarverslag 2016

Consumer Products & Services

Kerncijfers

EUR miljoen

2016

2015

%

Totale omzet

306

314

-2,6

Overige opbrengsten

-

50

-100,0

Bedrijfslasten

81

102

-19,9

Afschrijvingen

27

24

13,4

EBITDA

224

262

-14,4

Exploitatieresultaat

197

238

-17,1

Gemiddelde vaste activa

348

314

10,7

EUR miljoen

2016

2015

%

Concessies

164

155

5,2

Parkeren

97

90

7,7

Winkelverkopen

-

26

-100,0

Verhuringen

17

16

7,2

Reclame en Media

17

16

4,7

Overige activiteiten

12

11

6,3

Totale omzet

306

314

-2,6

Key performance indicators

Bestedingen per passagier retail airside

Per vertrekkende passagier (in EUR)

2016

13,65

2015

14,45
Parkeeropbrengsten

Per vertrekkende NL passagier (in EUR)

2016

7,47

2015

7,91
Bestedingen per passagier horeca airside

Per vertrekkende passagier (in EUR)

2016

4,32

2015

3,98
Concessie-inkomsten

Per vertrekkende passagier (in EUR)

2016

5,14

2015

5,33
Lees verder: Real Estate