Jaarverslag 2016

Aviation

Kerncijfers

EUR miljoen

2016

2015

%

Totale omzet

828

844

-1,9

Bedrijfslasten

615

579

6,2

Afschrijvingen

176

161

9,1

EBITDA

214

266

-19,6

Exploitatieresultaat

37

104

-64,0

Gemiddelde vaste activa

2.300

2.225

3,4

EUR miljoen

Aviation

Security

2016

2015

%

2016

2015

%

Totale omzet

541

549

-1,5

287

295

-2,7

Bedrijfslasten

368

341

7,9

247

238

3,8

Afschrijvingen

135

124

8,5

41

37

11,1

EBITDA

173

208

-16,8

40

57

-29,8

Exploitatieresultaat

38

84

-54,3

-1

20

-104,3

Key performance indicators

Aantal lijndienstbestemmingen

Passagiers en vracht

2016

322

2015

322
IR-Rate bagage afhandeling

(% van bagage vertraagd )

2016

1,6

2015

1,7
Marktaandeel passagiers Schiphol

Top-10 Europese luchthavens (in %)

Punctualiteit aankomend verkeer

(in %)

2016

83,8

2015

83,7
Punctualiteit vertrekkend verkeer

(in %)

2016

75,5

2015

76,8
Marktaandeel vracht Schiphol

Top-10 Europese luchthavens (in %)

Lees verder: Consumer Products & Services