Jaarverslag 2016

Alliances & Participations

Kerncijfers

EUR miljoen

2016

2015

%

Totale omzet

181

187

-3,1

Bedrijfslasten

129

133

-3,6

Afschrijvingen

15

19

-21,4

EBITDA

53

54

-2,0

Exploitatieresultaat

38

34

11,2

Resultaat deelnemingen incl rentebaten

74

63

17,6

Gemiddelde vaste activa

1.054

983

7,2

EUR miljoen

Buitenlandse
luchthavens

Binnenlandse
luchthavens

Overige
deelnemingen

Totaal

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Totale omzet

13

13

95

92

73

81

181

187

Exploitatieresultaat

10

11

16

18

11

5

38

34

Resultaat deelnemingen incl rentebaten

74

63

-

-

-

-

74

63

Totaal resultaat

84

74

16

18

12

5

112

97

Gemiddelde vaste activa

861

820

145

117

48

46

1.054

983

Key performance indicators

Eindhoven Airport

Aantal passagiers (x 1.000)

2016

4.732

2015

4.329
Rotterdam The Hague Airport

Aantal passagiers (x 1.000)

2016

1.644

2015

1.639
Brisbane Airport (Australië)

Aantal passagiers (x 1.000)

2016

22.678

2015

22.153
JFK IAT, New York (USA)

Aantal passagiers (x 1.000)

2016

20.594

2015

19.582
Lees verder: Onze positie in de keten