Jaarverslag 2016

Global Compact

Global Compact principes

Opgenomen in

Mensenrechten

1. Schiphol ondersteunt en respecteert de mensenrechten

Gedragscodes
Inkoopreglement
Integriteitscommissie

2. Schiphol is er zeker van dat ze geen aandeel heeft in het schaden van mensenrechten

Gedragscodes
Inkoopreglement
Integriteitscommissie

Arbeidsomstandigheden

3. Schiphol geeft medewerkers de vrijheid om zich te verenigingen en het recht op collectieve arbeidsonderhandelingen

Medewerkers zijn vrij zich te verenigen. Schiphol geeft een jaarlijkse bijdrage aan de vakbonden in de kosten voor scholingswerk alsmede als bijdrage in de contributie. Daarnaast krijgen medewerkers die actief zijn voor de vakbond alsmede de Ondernemingsraad een bepaalde hoeveelheid tijd vrij voor die activiteiten

4. Schiphol elimineert alle vormen van dwangarbeid

Aard werkzaamheden, arbeidsomstandigheden en werktijden zijn vastgelegd in de CAO
Inkoopreglement

5. Schiphol elimineert kinderarbeid

Schiphol gaat geen arbeidsovereenkomsten aan met mensen jonger dan 18 jaar
Inkoopreglement

6. Schiphol elimineert discriminatie op grond van beroep

Gelijke beloningscondities voor mannen en vrouwen
Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen
Integriteitscommissie
Inkoopreglement

Milieu

7. Schiphol richt zich uit voorzorg op milieu uitdagingen

Klimaatvriendelijke luchtvaart
Bereikbaarheid
Grondstoffen en reststromen
Omgeving, geluid en luchtkwaliteit
theGROUNDS
ACI ACA benchmark
Climate KIC
Samenwerkingsverband Innovatieve Mainport (SIM)
Knowledge and Development Center (KDC)
Inkoopreglement

8. Schiphol onderneemt initiatieven om de verantwoordelijkheid voor het milieu te vergroten

Klimaatvriendelijke luchtvaart
Bereikbaarheid
Grondstoffen en reststromen
Omgeving, geluid en luchtkwaliteit
theGROUNDS
ACI ACA benchmark
Climate KIC
Samenwerkingsverband Innovatieve Mainport (SIM)
Knowledge and Development Center (KDC)
Stichting Leefomgeving Schiphol
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)
Inkoopreglement

9. Schiphol moedigt de ontwikkeling en invoering van milieuvriendelijke technologieën aan

Klimaatvriendelijke luchtvaart
Bereikbaarheid
Grondstoffen en reststromen
Omgeving, geluid en luchtkwaliteit
theGROUNDS
ACI ACA benchmark
Climate KIC
Samenwerkingsverband Innovatieve Mainport (SIM)
Knowledge and Development Center (KDC)

Anti-corruptie

10. Schiphol bestrijdt alle vormen van corruptie, inclusief omkoping en afpersing

Gedragsregels
Interne meldregeling
Inkoopreglement
Integriteitscommissie

Lees verder: Assurancerapport