Jaarverslag 2016

Jaarrekeningen

Schiphol Group geeft een geïntegreerd jaarverslag uit, waarin zij rapporteert over zowel de financiële als de niet-financiële prestaties.

Voor de niet-financiële prestaties, zie de maatschappelijke verantwoording en voor de financiële prestaties, zie de geconsolideerde jaarrekening.

Lees verder: Maatschappelijke verantwoording