Jaarverslag 2016

Gevoeligheidsanalyse

Risico

Waarde

Uitgangs-
waarde 2016

Verandering

Effect

Impact op

Aannames

A, B

Aantal passagiers Schiphol

 64 miljoen

+/- 1%

11,6 miljoen euro

Totale omzet

Impact op inkomsten uit havengelden en winkel- en horecaverkopen: bij gelijkblijvende verhouding OD-/transferpassagiers en bestedingen per passagier alsook bij gelijkblijvende kosten

A, B, H

Aantal vluchten

478.864

1 dag geen vluchten

3,2 miljoen euro

Totale omzet

Uitgaande van gemiddelde havengelden en bestedingen in de terminal

A, B, D

Opbrengst havengelden

848 miljoen euro

 +/- 1%

8,5 miljoen euro 

Totale omzet

 

A, B,

Gemiddelde besteding per passagier retail airside

13,65  euro

 +/- 1%

1,0 miljoen euro 

Totale omzet

Onveranderde passagiersaantallen

D, E, H

Bedrijfslasten

848  miljoen euro

 +/- 1%

8,5 miljoen euro

Operationeel resultaat

Uitgangswaarde is totale bedrijfslasten, exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen

C

Netto aanvangsrendement op kantoren en gebouwen (NAR) exclusief grond

1.370 miljoen euro

 -10%

+10%

+123 miljoen euro
-101 miljoen euro

Waarde vastgoed

Een procentuele stijging/daling van het (ultimo 2016) voor vastgoedobjecten geldende NAR met 10 procent, toegepast op de waarde van de huidige vastgoedportefeuille van 1.370 miljoen euro

Door het inzichtelijk maken van onze afhankelijkheden, leren we de risico’s die binnen de keten kunnen worden overgedragen beter kennen. Hierdoor is Schiphol Group in staat in een vroeg stadium te anticiperen op keteneffecten.

Een van de tools die we hiervoor gebruiken is het integreren van gevoeligheidsanalyses in de belangrijkste 'value drivers' in ons Tactisch Plan 2017-2020 en ons Strategisch Plan 2016-2020. Hiermee wordt de impact van belangrijke risico’s zichtbaar gemaakt.

In de tabel hieronder wordt de gevoeligheid weergegeven voor belangrijke 'value drivers' van Schiphol Group, met daarbij de belangrijkste risico's die hierop van invloed zijn.

Lees verder: Risicoacceptatie