Jaarverslag 2016

Risicomanagement

Royal Schiphol Group is door haar maatschappelijke functie en met haar ondernemende bedrijfsvoering blootgesteld aan strategische, operationele, financiële en compliance risico's. Voor het beheersen van deze risico’s hebben we een uniform beleid ontwikkeld. Risicomanagement is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Lees verder: Belangrijkste ontwikkelingen in 2016