Jaarverslag 2016

Remuneratie van de Raad van Commissarissen

Algemeen

De remuneratie van de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt met ingang van 1 januari 2017 37.492 euro per jaar. De overige leden ontvangen een beloning van 24.652 euro per jaar. Alle leden van de Raad van Commissarissen ontvangen tevens een onkostenvergoeding van 1.643 euro per jaar. Lidmaatschap van een commissie van de Raad geeft recht op een aanvullende beloning. Een lid van de Auditcommissie ontvangt 6.163 euro per jaar, een lid van een van de andere commissies ontvangt 5.136 euro per jaar.

Remuneratie van de Raad van Commissarissen over 2016

De remuneratie van de Raad van Commissarissen over 2016 staat vermeld onder Gerelateerde partijen in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Schiphol, 16 februari 2017

Lees verder: Risicomanagement