Jaarverslag 2016

Remuneratie

Dit remuneratierapport bevat een uiteenzetting van het in 2016 gehanteerde beloningsbeleid voor de directie en de Raad van Commissarissen van Schiphol Group.

De directieleden van N.V. Luchthaven Schiphol worden door de Raad van Commissarissen benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor een periode van maximaal vier jaar. Alle directieleden zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst van N.V. Luchthaven Schiphol.

In 2016 bestond de directie uit de volgende personen:

Functie

Termijn

Einde termijn

J.A. Nijhuis1

CEO

Derde

31 december 2018

E.A. de Groot2

CFO

Tweede

30 april 2020

B.I. Otto

COO

Eerste

31 augustus 2018

M.M. de Groof3

CCO

Derde

31 maart 2016

A. van den Berg4

CCO

Eerste

31 maart 2020

  • Met ingang van 1 januari 2017 herbenoemd.
  • Vertrek aangekondigd per 1 juni 2017.
  • Tot 1 april 2016.
  • Vanaf 1 april 2016.
Lees verder: Algemeen