Connecting the Netherlands

De missie van Royal Schiphol Group is Connecting the Netherlands: Nederland optimaal verbinden met de rest van de wereld en zo een bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en daarbuiten; connecting to compete and connecting to complete.

Waarom

Royal Schiphol Group is een luchthavenonderneming met een belangrijke maatschappelijke opdracht. De luchthavens van de groep, en met name Amsterdam Airport Schiphol, creëren waarde voor de samenleving en de economie.

Wat

De maatschappelijke opdracht van Royal Schiphol Group is het versterken van de Mainport Schiphol en de regionale luchthavens. Daarvoor dient Royal Schiphol Group in volle breedte succesvol te zijn. Onze strategie om dit realiseren is gestoeld op vijf thema’s: Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace, Development of the Group en Sustainable & Safe Performance.

Hoe

Om onze missie efficiënt en effectief ten uitvoer te brengen, hebben we onze kernactiviteiten ondergebracht in vier businness areas: Aviation, Consumer Products & Services, Real Estate en Alliances & Participations. Met dit businessmodel voeren we  onze strategie uit en bepalen we het succes van Royal Schiphol Group.  

Wie

Schiphol heeft een groot aantal maatschappelijke stakeholders met veelal uiteenlopende belangen: reizigers, airlines, omwonenden, sectorpartners, overheden, financiële stakeholders, businesspartners, medewerkers, netwerk- en belangenorganisaties en kennisinstellingen.  

Waarde

Royal Schiphol Group is een luchthavenonderneming met een belangrijke maatschappelijke opdracht. De luchthavens van de groep, en met name Amsterdam Airport Schiphol, creëren waarde voor de samenleving en de economie.